En bulkhamn i utveckling

slide 0

Hargs Hamn sedd från ovan. Foto: Bergslagsbild AB

Sedan starten i början av 1600-talet har Hargs hamn varit i ständig utveckling, vilket fortfarande är sant i högsta grad. Den existerande anläggningen kommer till år 2023 bland annat kompletteras med ytterligare en kaj för stora fartyg samt med ökad lagervolym.

Hamnen befinner sig i ett expansivt skede och ställer löpande i ordning nya ytor för kajer, lagring och nya lagerhallar. Hargs Hamn har mycket god tillgång till mark, ca 55 ha. Gott om plats att utvecklas på. Vi ser optimistiskt på framtiden. Farleden in till hamnen kommer under hösten 2020 att fördjupas, vilket innebär att hamnen kan ta emot fartyg med dubbla lastkapaciteten jämfört med tidigare. Därför planerar hamnen även att bygga en ny 200 m kaj och ställa i ordning en ny hamnplan för att möta framtida behov och våra kunders förväntningar

Väntade fartyg

Datum Fartygsnamn Uppgift I hamn
26/02 Vingaren lasta
27/02 Scot Explorer lossa
28/02 Nossan lasta
28/02 Celtic Worrior lossa
01/03 Kaata lossa
02/03 Laafjell lasta
03/03 Lenneborg lasta
04/03 Norrland lasta
05/03 Krislin lossa
05/03 KEOX lasta
07/03 Celtic Spirit lossa

Väder