En bulkhamn i utveckling

slide 0

Hargs Hamn sedd från ovan. Foto: Bergslagsbild AB

Sedan starten i början av 1600-talet har Hargs hamn varit i ständig utveckling, vilket fortfarande är sant i högsta grad. Den existerande anläggningen har bland annat kompletterats med ytterligare en kaj för stora fartyg samt med ökad lagervolym.

Hamnen befinner sig i ett expansivt skede och ställer löpande i ordning nya ytor för kajer, lagring och nya lagerhallar. Hargs Hamn har mycket god tillgång till mark, ca 55 ha. Gott om plats att utvecklas på. Vi ser optimistiskt på framtiden. Farleden in till hamnen fördjupades under hösten 2020, vilket innebär att hamnen kan ta emot fartyg med dubbla lastkapaciteten jämfört med tidigare. Hamnen invigde i september 2023 en ny kaj som är 182 meter och anlägger en ny hamnplan för att möta framtida behov och våra kunders förväntningar.