Hamnen


 
 WarehouseWarehouseLong berthRoRo-berthShort berthGrain berthWarehouse

Upplands närmaste bulkhamn
En naturlig bulkhamn för Uppland och Mälardalen med järnväg och RoRo.


Specialitet
Bränslen t ex energived för flisning, bränsleflis, träpellets, torvbriketter,
avfallsbränsle mm.

Övrigt

Sågtimmer, skrot, pimpsten, storsäck, projektlaster mm..
 
 
  Här kan du ladda ner vår informationsbroschyr   »