Sprängning i hamnenSprängning kommer att ske i hamnen
vardagar vecka 5 - vecka 39.
Eventuella avvikelser kan förekomma.
  

___________________________________________________
  
 
Hamnkontoret flyttar tillfälligt
 
Sedan våra kontorslokaler blivit utdömda av arbetsmiljöskäl, har hamnbolagets styrelse beslutat att projektera bygget av ett nytt kontorshus. Den nya byggnaden planeras att uppföras på den plats där det nuvarande kontoret står.
 
Från den 15 februari och ca 1,5 år framåt återfinns vi i den tidigare förskolans lokaler, bakom Hargshamns gamla skola.
 
Besöksadress: Viktors väg 2
Postadress: Skolvägen 2 A, 742 50 Hargshamn 
Koordinater till entrén: 60.1697 N  18.4551 E
 
 
 
Vägbeskrivning
Från väg 76 mot Hargshamn. Efter ca 3,5 km, sväng vänster mot Centrum. Efter ytterligare ca 700 m, sväng vänster till Viktors väg. Från parkeringen, gå runt huset till entrén märkt Hargs Hamn.
 
Från gamla kontoret på Banvägen 1. Sväng till höger efter järnvägsbron och fortsätt ca 1 km. Efter en tvär vänsterkurva, sväng höger till Viktors väg.  
 


Sprängning i hamnenSprängning kommer att ske i hamnen
vardagar vecka 5 - vecka 39.
Eventuella avvikelser kan förekomma.
 

 
_______________________________________________________ 
 
 
Ökad spannmålshantering i hamnen
 
Hargs Hamn har kommit överens med Lantmännen om att bygga
en ny anläggning för mottagning, torkning och lagerläggning
av spannmål i Hamnen.
 

Klicka här för att läsa Lantmännens pressrelease
(pdf öppnas i nytt fönster)

 
Hargs Hamn har successivt hanterat större och större spannmålsmängder
de senaste åren och Lantmännens etablering är en bekräftelse på
att expansionsstrategin lyckats.
 
I praktiken innebär satsningen att det kommer att byggas nya
lagerbyggnader och spannmålstorkar inom hamnområdet. Satsningen
innebär också att behovet av en djupare farled blir tydlig. 

•  Nya flygbilder över hamnen  »
•  Miljö och kvalitet i fokus för Hargs Hamn »
•  Större laster, enklare lastning med mobil skeppslastare »
•  Pimpsten - ett långväga varuslag »
•  Brand i torvcontainer »
•  Dålig lukt i Hargshamn »
•  Häng Hargs Hamn på väggen! »
•  Svensk skola till Åland »
•  Bokslutskommuniké för 2014 »
•  Ny, praktisk byggteknik »
•  Förbättring av järnvägen Gimo-Hargshamn »
•  Premiär för nygammal inseglingsled »
•  Syntetisk diesel för bättre miljö »
•  Spannmål får egen låda »
•  Snön faller .... »
•  Enkel åtgärd minskar störande ljud »
•  Nu förstärker vi stängsel och grindar samt inför ID-kontroll »
•  Trängsel på spåren »
•  Tystare tåg med smorda hjul »
•  Ny tågdusch för att minska dammet »
•  Ny tvätthall skonar miljön »
•  Nya flygbilder »
•  Nu förvarar vi avfallsbränsle under tak »
•  Så får vi dammet att lägga sig »
•  Malmfartyg nr 100 firades med tårta! »
•  Hamnen fortsätter att växa »
•  Håll koll på vädret i hamnen »
•  Timmerlast till nya hus »
•  Malmkajen då och nu »
•  Skeppslastning i närblid »
•  Godkända förbättringsåtgärder i hamnen »
•  Hargs Hamn i media »
•  Nya malmmottagningen provkörd! »
•  Öppet Hus den 29 april 2013 »
•  Hargshamnsbor på besök »
•  Tillsynsrapport från Östhammars kommun »
•  Hargshamn växer med industrin »
•  Tillstånd för kaj och farled »
•  Gruvmiljoner kan hjälpa hamnen satsa »
•  Hargs Hamn bör byggas ut »
•  Första skeppet med järnmalm »
•  Avtal klart med Dannemora Gruva »
•  Utvidgning av farleden »