Hargs Hamn AB söker ny VD


Arbetsplatsbeskrivning
Hargs Hamns historia går tillbaka ända till 1600-talet då hamnen började användas som utlastningshamn för stångjärn från Hargs Bruk AB och för malm från Dannemora gruvor. Idag är Hargs Hamn AB en hamn som hanterar många olika godsslag med ett unikt och strategiskt läge i det mycket expansiva Mälardalsområdet.

Arbetsbeskrivning

Hargs Hamn är ett dotterbolag till Östhammars kommun och ägs tillsammans med Hargs Bruk AB och Mellansvenska Logistiktransporter AB. Hamnen tillhandahåller konkurrenskraftiga och flexibla logistiktjänster för lastning, lossning och lagring av huvudsakligen bulkgods och projektlaster.

Efterfrågan på hamnens tjänster ökar och hamnen står inför en spännande expansion både på land i form av nya kajer och andra faciliteter och inte minst i form av långt gångna planer på en farledsfördjupning. Det innebär att hamnen kommer att vara involverad i stora byggprojekt under överskådlig tid.

Hamnen har sex anställda som tillsammans med underleverantörer erbjuder lossning och lastning – varje dag, dygnet runt, året om. Under de senaste åren har mellan 300 – 600 tusen ton gods skeppats genom hamnen och omsättningen är ca 40 miljoner kronor.

Som VD är dina huvudsakliga ansvarsområden ekonomin och att tillsammans med dina medarbetare utveckla samarbetet med befintliga och nya kunder. Du ansvarar för VD-rapporter, beredande av styrelsearbetet, korrespondens med myndigheter samt har ett personal- arbetsmiljö- och miljöansvar. Bolaget är certifierat enligt ledningssystemen ISO 9001, ISO 14 001 samt OHSAS 18 001.

Läs mer om tjänsten här »

eller ladda ned annonsen här »   Sprängning i hamnenSprängning kommer att ske i hamnen
vardagar vecka 5 - vecka 39.
Eventuella avvikelser kan förekomma.
  

___________________________________________________
  
 
Hamnkontoret flyttar tillfälligt
 
Sedan våra kontorslokaler blivit utdömda av arbetsmiljöskäl, har hamnbolagets styrelse beslutat att projektera bygget av ett nytt kontorshus. Den nya byggnaden planeras att uppföras på den plats där det nuvarande kontoret står.
 
Från den 15 februari och ca 1,5 år framåt återfinns vi i den tidigare förskolans lokaler, bakom Hargshamns gamla skola.
 
Besöksadress: Viktors väg 2
Postadress: Skolvägen 2 A, 742 50 Hargshamn 
Koordinater till entrén: 60.1697 N  18.4551 E
 
 
 
Vägbeskrivning
Från väg 76 mot Hargshamn. Efter ca 3,5 km, sväng vänster mot Centrum. Efter ytterligare ca 700 m, sväng vänster till Viktors väg. Från parkeringen, gå runt huset till entrén märkt Hargs Hamn.
 
Från gamla kontoret på Banvägen 1. Sväng till höger efter järnvägsbron och fortsätt ca 1 km. Efter en tvär vänsterkurva, sväng höger till Viktors väg.  
 

•  Sprängning i hamnen  »
•  Nya flygbilder över hamnen  »
•  Miljö och kvalitet i fokus för Hargs Hamn »
•  Större laster, enklare lastning med mobil skeppslastare »
•  Pimpsten - ett långväga varuslag »
•  Brand i torvcontainer »
•  Dålig lukt i Hargshamn »
•  Häng Hargs Hamn på väggen! »
•  Svensk skola till Åland »
•  Bokslutskommuniké för 2014 »
•  Ny, praktisk byggteknik »
•  Förbättring av järnvägen Gimo-Hargshamn »
•  Premiär för nygammal inseglingsled »
•  Syntetisk diesel för bättre miljö »
•  Spannmål får egen låda »
•  Snön faller .... »
•  Enkel åtgärd minskar störande ljud »
•  Nu förstärker vi stängsel och grindar samt inför ID-kontroll »
•  Trängsel på spåren »
•  Tystare tåg med smorda hjul »
•  Ny tågdusch för att minska dammet »
•  Ny tvätthall skonar miljön »
•  Nya flygbilder »
•  Nu förvarar vi avfallsbränsle under tak »
•  Så får vi dammet att lägga sig »
•  Malmfartyg nr 100 firades med tårta! »
•  Hamnen fortsätter att växa »
•  Håll koll på vädret i hamnen »
•  Timmerlast till nya hus »
•  Malmkajen då och nu »
•  Skeppslastning i närblid »
•  Godkända förbättringsåtgärder i hamnen »
•  Hargs Hamn i media »
•  Nya malmmottagningen provkörd! »
•  Öppet Hus den 29 april 2013 »
•  Hargshamnsbor på besök »
•  Tillsynsrapport från Östhammars kommun »
•  Hargshamn växer med industrin »
•  Tillstånd för kaj och farled »
•  Gruvmiljoner kan hjälpa hamnen satsa »
•  Hargs Hamn bör byggas ut »
•  Första skeppet med järnmalm »
•  Avtal klart med Dannemora Gruva »
•  Utvidgning av farleden »