Lantmännens spannmålsanläggning invigd


Den 16 maj invigdes Lantmännens nya spannmålsanläggning i Hargs Hamn. Ca 500 besökare, främst lantbrukare från Mälardalen, besökte invigningen. Invigningen inleddes med musik framförd av Al Fine och det serverades närproducerad mat. 
 
I samband med invigningen kördes den första leveransen av spannmål in i hamnen från en närliggande gård. Anläggningen kommer att ha stor betydelse för hamnen och för Lantmännens mottagning av spannmål i Mälardalen. Hargs Hamn har möjlighet att hantera stora volymer spannmål och kommer efter planerad farledsfördjupning kunna ta emot större fartyg. Det ger goda förutsättningar för en eventuell framtida ökning av spannmålshanteringen i hamnen. Den nya anläggningen har både tork, rens och lager och kommer inom en snar framtid tas i drift.
 
Spannmålsmottagningen i Hargs Hamn är en av tre nya mottagningsanläggningar som ska ersätta Lantmännens anläggning i Kungsängen i centrala Uppsala.
 
                    
Hargs Hamn AB:s ordförande Jacob Spangenberg, Lantmännens ordförande Per Lindahl, Lantmännens VD Per Olof Nyman och Landshövding Göran Enander klipper bandet; Foton från Lantmännen
 
                   
            
                         
                       
                       


Äntligen klart med farledsfördjupning


2019-03-13
Trafikverket har nu lämnat startbeslut till Sjöfartsverket att genomföra muddring av befintlig farled till Hargs Hamn. Arbetet startar hösten 2019 och beräknas vid gynnsamma väderleksförhållanden slutföras innan årsskiftet. Muddringen av farleden innebär att hamnen kommer att kunna ta emot fartyg med större lastkapacitet.
 
För mer information kan du läsa mer på dessa länkar: