Peeter Nömm - ny VD för Hargs Hamn


  

Hargs Hamn AB har fr.o.m. 1 april ny VD. Peeter Nömm tillträdde då sin nya tjänst efter fem månader som vice VD där han fått möjlighet att lära känna bolagets affärsupplägg och operativa verksamhet.

”Det känns väldigt motiverande att ansluta till en spännande verksamhet i expansion och utveckling. Jag ser fram emot att tillsammans med vår kompetenta ledningsgrupp fortsätta utveckla hamnen och förverkliga den potential den har i ett regionalt perspektiv. Vi kan också bidra både till att skapa fler arbetstillfällen och en positiv utveckling för närområdet”, säger Peeter Nömm.

Läs mer om Peeter Nömm och hamnens verksamhet i UNT - 2018-01-08 »»

2018-02-01 Godkänd ISO-revision!


Hargs Hamns nya Ledningssystem har godkänts vid revision av bolagets ackrediterade revisor Qvalify AB. Godkännandet innebär att hamnbolaget nu arbetar i enlighet med ISO 9001:2015 (Kvalitet), ISO 14001:2015 (Miljö) och OHSAS 18 001 (Arbetsmiljö). Hamnbolaget certifierades första gången i januari 2016, då efter föregående standarder, men valde nu att höja ambitionsnivån och certifiera efter de senaste standarderna. ”Vi är väldigt nöjda och stolta över att ha klarat revisionen.
 
Revisionsresultatet visar tydligt hamnbolagets höga och långsiktiga ambitioner när det gäller miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Resultatet är mycket viktigt i våra affärsrelationer, där ett certifierat ledningssystem allt oftare är ett krav.” säger VD Curt Nilsson.