Peeter Nömm tillträder som vice VD för Hargs Hamn AB


Peeter Nömm tillträdde 16 oktober sin tjänst som Vice VD för Hargs Hamn. Peeter har en lång bakgrund från logistiksektorn och har de senaste sex åren varit verksam i ledande positioner inom verkstadsindustrin med fokus främst mot marin verksamhet.

 
  
 


Lantmännens etablering i hamnen


Förberedelserna för Lantmännens expansion och etablering i hamnen går enligt plan. Sprängningsarbetet är avslutat och inom kort vidtar byggarbeten av de nya anläggningarna för mottagning, torkning och lagerläggning av spannmål som planeras tas i drift under sommaren 2018.

 
 
 Här ska lantmännens anläggning ligga