Äntligen klart med farledsfördjupning


2019-03-13
Trafikverket har nu lämnat startbeslut till Sjöfartsverket att genomföra muddring av befintlig farled till Hargs Hamn. Arbetet startar hösten 2019 och beräknas vid gynnsamma väderleksförhållanden slutföras innan årsskiftet. Muddringen av farleden innebär att hamnen kommer att kunna ta emot fartyg med större lastkapacitet.
 
För mer information kan du läsa mer på dessa länkar: