2014-04-22: Malmfartyg nr 100 firades med tårta!


Tisdagen den 22 april kl 10:00 anlöpte M/S Reggeborg Hargshamn för att ta emot malmlast nr 100 från Dannemora järnmalsgruva. Hargs Hamns driftchef Peter Zoné tillsammans med Jan Lindsund och Martin Björnström från Dannemora Mineral bjöd kapten Koos Boer med besättning på tårta.

 
Kapten Koos Boer (th) och hans besättning på malmfartyg nr 100 uppvaktades
med tårta av (fr v) Jan Lindsund och Martin Björnström från Dannemora Mineral
och Hargs Hamns driftchef Peter Zoné.
 
- I genomsnitt har vi lastat ett malmfartyg i veckan sedan gruvan öppnade igen i juni 2012.  Och att vi inte har haft några stora störningar tycker jag visar att de betydande investeringar vi gjort i logistikinfrastruktur för malmhantering varit riktigt bra, säger Peter Zoné, som jobbat för hamnbolaget sedan 2003.
 
M/S Reggeborg är ett kombinerat bulk- och containerfartyg på 23 000 tons dödvikt. Hon levererades så sent som den 14 februari i år till det nederländska rederiet Royal Wagenborg. När det 170 meter långa och 20 meter breda fartyget lastat färdigt har drygt 1,5 miljoner ton finmalm och styckemalm skeppats ut under de senaste 22 månaderna.
 
- Vi har kapacitet att lasta ungefär dubbelt så mycket malm per år jämfört med vad vi hittills gjort. Därför är det viktigt att få system och anordningar för att begränsa dammspridningen från malmen på plats och i funktion redan nu, fortsätter Peter Zoné.
 
Hargs Hamn har en månghundraårig historia som utskeppningshamn för järnmalm. I januari 2012 slöts ett tioårigt samarbetsavtal mellan Hargs Hamn AB och Dannemora Mineral. Därmed var malmen tillbaka som bulkgods i hamnen, efter ett uppegåll på 20 år.
 
Första lasten i hamnens nya era som logistiknav för järnmalm var på 18 000 ton och gick med 20 000-tonnaren M/S TransOsprey från Hargshamn med destination Hamburg den 28 juni 2012.
 
Första malmlasten gick med M/S TransOsprey den 28 juni 2012. 
 
Tisdagen den 22 april 2014 var det således dags för den 100:e malmlasten på mindre än två år sedan återstarten av Dannemora järnmalmsgruva. M/S Reggeborg lastade 17 000 ton malm, med destination Redcar, England, för vidare transport med järnväg till Sheffield.
 
M/S Reggeborg blev malmfartyg nr 100 i Hargs Hamn sedan driften av
järnmalmsgruvan i Dannemora återupptogs.