4. Malmkajen 
 
      • Kajlängd: 90 m
      • Djupgående: 11 m
      • Hanteringsutrustning: Transportband