2014-07-02: Ny tvätthall skonar miljön


I januari tog vi vår nya tvätthall i bruk. Här tvättar vi nu våra maskiner med hetvatten under tryck. Alla våra rengöringsmedel är miljögodkända och hallen har moderna system för att skilja partiklar och olja. Anläggningen uppfyller också i övrigt Naturvårdsverkets krav på tvätthallar av industrityp.