Flygbilder över hamnen


Flygbilder över hamnområdet för 2017.

 
  Foto 2017 
 
 
 
  Vy från sydost 
 
 
 
 Foto 2016
 
 
 
   Vy från sydost
 
  
 
 Foto 2015
 
 
 
 Foto: Bergslagsbild