Pimpsten - ett långväga varuslag


Ett nytt varuslag i hamnen sedan ett år tillbaka är Hekla® Pimpsten.


I närheten av vulkanen Hekla på Island finns pimpsten. Den har bildats i samband med vulkaniska utbrott. Den glödande magman innehåller några få procent vatten som snabbt försvinner som vattenånga när magman flyter över kraterkanten. Om magman däremot kastas ut med stor hastighet kommer vattnet att förångas inne i magman, som därmed fylls med håligheter.

 
Pimpsten från Hekla är ett poröst mineral med en mycket hög andel porer. Materialet suger lätt vatten till sig och transporterar det snabbt över större avstånd tack vare kapillärkraften. Alla plantor och dess rötter, stora som små, ställer krav på tillräcklig tillgång på syre, vatten och näring. Allt detta gör pimpsten från Hekla till ett lämpligt odlingssubstrat och som komponent i lättviktsjordar.
 
Där pimpstenen hämtas, saknas vegetation. Därför innehåller den inga ogräsfrön eller nematoder (rundmaskar). Efter brytningen krossas materialet, renas och tvättas med rent vatten för att de finaste partiklarna ska försvinna. Därefter siktas det i flera olika fraktioner.
(Klicka på bilderna för större format) 
 
  
 
De olika fraktionerna lastas i hamnen direkt på lastbil eller blandas med olika komponenter till odlingssubstrat. Produkterna, som levereras till kund som lösvara eller packade i storsäck, används vid olika typer av planteringar, framför allt i stadsmiljöer där de naturliga förutsättningarna för växtlighet är begränsade.
 


•  Nya flygbilder över hamnen  »
•  Miljö och kvalitet i fokus för Hargs Hamn »
•  Större laster, enklare lastning med mobil skeppslastare »
•  Pimpsten - ett långväga varuslag »
•  Brand i torvcontainer »
•  Dålig lukt i Hargshamn »
•  Häng Hargs Hamn på väggen! »
•  Svensk skola till Åland »
•  Bokslutskommuniké för 2014 »
•  Ny, praktisk byggteknik »
•  Förbättring av järnvägen Gimo-Hargshamn »
•  Premiär för nygammal inseglingsled »
•  Syntetisk diesel för bättre miljö »
•  Spannmål får egen låda »
•  Snön faller .... »
•  Enkel åtgärd minskar störande ljud »
•  Nu förstärker vi stängsel och grindar samt inför ID-kontroll »
•  Trängsel på spåren »
•  Tystare tåg med smorda hjul »
•  Ny tågdusch för att minska dammet »
•  Ny tvätthall skonar miljön »
•  Nya flygbilder »
•  Nu förvarar vi avfallsbränsle under tak »
•  Så får vi dammet att lägga sig »
•  Malmfartyg nr 100 firades med tårta! »
•  Hamnen fortsätter att växa »
•  Håll koll på vädret i hamnen »
•  Timmerlast till nya hus »
•  Malmkajen då och nu »
•  Skeppslastning i närblid »
•  Godkända förbättringsåtgärder i hamnen »
•  Hargs Hamn i media »
•  Nya malmmottagningen provkörd! »
•  Öppet Hus den 29 april 2013 »
•  Hargshamnsbor på besök »
•  Tillsynsrapport från Östhammars kommun »
•  Hargshamn växer med industrin »
•  Tillstånd för kaj och farled »
•  Gruvmiljoner kan hjälpa hamnen satsa »
•  Hargs Hamn bör byggas ut »
•  Första skeppet med järnmalm »
•  Avtal klart med Dannemora Gruva »
•  Utvidgning av farleden »