Bokslutskommuniké för 2014


Bolagsstämman i Hargs Hamn AB har fastställt Årsredovisningen för verksamhetsåret 2014. Bolagets Årsredovisning kan hämtas här

 

Omsättningen för perioden uppgick till 73,3 miljoner kronor.  Resultat efter finansiella poster blev 2,6 miljoner kronor och redovisat resultat 1,6 miljoner kronor. Resultatet har belastats med hela den skuld om 11,9 miljoner kronor som Dannemora Mineral AB hade till hamnen vid årsskiftet. Utdelningen för år 2014 fastställdes till 1,50 kronor per aktie, dvs. totalt 269 250:- kronor.

 

Bolaget har fortsatt att göra stora  investeringar i anläggningar i hamnen. Under första halvåret av 2014 färdigställdes bland annat en ny tvätthall och en ny lagerhall och under andra halvåret inköptes en mobil skeppslastare med kapacitet att lasta fartyg med relingshöjd upp till 15 meter.

 

Under 2015 fokuserar bolaget på ett nytt ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö men också på att hitta nya kunder.

 

Bolagsstämman beslutade att till ny styrelse utse:

Ordinarie ledamöter: Jacob Spangenberg, Mats Odentun, Hannes Morger, Paul Sandberg och Reinhold Delwall.

Suppleanter: Lisa Landberg, Jonas Svensson, Bjarne Tötterman, Dan Glöde och Elin Johansson.

 

Styrelsens Ordförande, Jacob Spangenberg: ”Under 2014 var Dannemora Mineral AB hamnens största kund och konkursbeskedet var en mycket tråkig nyhet, inte bara för hamnens del. Upphör gruvbrytningen i Dannemora kommer den långsiktiga effekten, bland annat  på Hamnbolagets verksamhet, bli betydande. Men Intresset för hamnens tjänster från befintliga och nya kunder är fortsatt stort och vi är mycket optimistiska när det gäller hamnens långsiktiga utveckling.

 •  Nya flygbilder över hamnen  »
•  Miljö och kvalitet i fokus för Hargs Hamn »
•  Större laster, enklare lastning med mobil skeppslastare »
•  Pimpsten - ett långväga varuslag »
•  Brand i torvcontainer »
•  Dålig lukt i Hargshamn »
•  Häng Hargs Hamn på väggen! »
•  Svensk skola till Åland »
•  Bokslutskommuniké för 2014 »
•  Ny, praktisk byggteknik »
•  Förbättring av järnvägen Gimo-Hargshamn »
•  Premiär för nygammal inseglingsled »
•  Syntetisk diesel för bättre miljö »
•  Spannmål får egen låda »
•  Snön faller .... »
•  Enkel åtgärd minskar störande ljud »
•  Nu förstärker vi stängsel och grindar samt inför ID-kontroll »
•  Trängsel på spåren »
•  Tystare tåg med smorda hjul »
•  Ny tågdusch för att minska dammet »
•  Ny tvätthall skonar miljön »
•  Nya flygbilder »
•  Nu förvarar vi avfallsbränsle under tak »
•  Så får vi dammet att lägga sig »
•  Malmfartyg nr 100 firades med tårta! »
•  Hamnen fortsätter att växa »
•  Håll koll på vädret i hamnen »
•  Timmerlast till nya hus »
•  Malmkajen då och nu »
•  Skeppslastning i närblid »
•  Godkända förbättringsåtgärder i hamnen »
•  Hargs Hamn i media »
•  Nya malmmottagningen provkörd! »
•  Öppet Hus den 29 april 2013 »
•  Hargshamnsbor på besök »
•  Tillsynsrapport från Östhammars kommun »
•  Hargshamn växer med industrin »
•  Tillstånd för kaj och farled »
•  Gruvmiljoner kan hjälpa hamnen satsa »
•  Hargs Hamn bör byggas ut »
•  Första skeppet med järnmalm »
•  Avtal klart med Dannemora Gruva »
•  Utvidgning av farleden »