Premiär för nygammal inseglingsled


Genom en ny och säkrare sjömätning, med modern teknik och ny sjömärkning, kommer den gamla inseglingsleden till Hargshamn, söder om Kälsholmen att öppnas för trafik igen.


Leden användes av malmfartygen fram till början av 1990-talet då betydligt större fartyg än dagens, och som i dag går i den grundare leden norr om Kälsholmen, lotsades in till Hargshamn.


Nyöppningen sker i samarbete med Sjöfartsverket och bekostas av hamnbolaget. Lösningen är tillfällig i väntan på att arbetet med fördjupningen av den nuvarande inseglingsleden startar. Syftet är att kunna ta tyngre laster till och från hamnen än vad som nu är möjligt.
 
Premiär var det onsdagen den 1 april kl 06:30 då fartyget Reestborg avgick mot Redcar i Storbritannien med 21 100 ton styckemalm i  tät dimma, assisterad av bogserbåten Hallsta II.
 
Kvalitén på våra foton "försvann" i dimman, så skärmbilden av sjökortet här nedan får illustrera Reestborgs färd runt Kälsholmen. Den lilla svarta ringen intill Reggeborg är bogseraren Hallsta II. (klicka på bilden för större storlek).
 
De toppmoderna malmfartygen har tidigare inte kunnat ta full last, men nyöppningen av den gamla inseglingsleden möjliggör att fartygen kan ta 25 procent mer malm vid varje enskild last. Enkelt uttryckt kommer fyra fartyg att klara lika mycket tonnage som det i dag krävs fem fartyg för. Såväl transportkostnader som utsläpp per ton och kilometer kommer att minska betydligt.


•  Nya flygbilder över hamnen  »
•  Miljö och kvalitet i fokus för Hargs Hamn »
•  Större laster, enklare lastning med mobil skeppslastare »
•  Pimpsten - ett långväga varuslag »
•  Brand i torvcontainer »
•  Dålig lukt i Hargshamn »
•  Häng Hargs Hamn på väggen! »
•  Svensk skola till Åland »
•  Bokslutskommuniké för 2014 »
•  Ny, praktisk byggteknik »
•  Förbättring av järnvägen Gimo-Hargshamn »
•  Premiär för nygammal inseglingsled »
•  Syntetisk diesel för bättre miljö »
•  Spannmål får egen låda »
•  Snön faller .... »
•  Enkel åtgärd minskar störande ljud »
•  Nu förstärker vi stängsel och grindar samt inför ID-kontroll »
•  Trängsel på spåren »
•  Tystare tåg med smorda hjul »
•  Ny tågdusch för att minska dammet »
•  Ny tvätthall skonar miljön »
•  Nya flygbilder »
•  Nu förvarar vi avfallsbränsle under tak »
•  Så får vi dammet att lägga sig »
•  Malmfartyg nr 100 firades med tårta! »
•  Hamnen fortsätter att växa »
•  Håll koll på vädret i hamnen »
•  Timmerlast till nya hus »
•  Malmkajen då och nu »
•  Skeppslastning i närblid »
•  Godkända förbättringsåtgärder i hamnen »
•  Hargs Hamn i media »
•  Nya malmmottagningen provkörd! »
•  Öppet Hus den 29 april 2013 »
•  Hargshamnsbor på besök »
•  Tillsynsrapport från Östhammars kommun »
•  Hargshamn växer med industrin »
•  Tillstånd för kaj och farled »
•  Gruvmiljoner kan hjälpa hamnen satsa »
•  Hargs Hamn bör byggas ut »
•  Första skeppet med järnmalm »
•  Avtal klart med Dannemora Gruva »
•  Utvidgning av farleden »