2014-04-10: Så får vi dammet att lägga sig


Nu tar vi kontroll över dammproblemet när vi lossar, lagrar och lastar malm. Sedan årsskiftet arbetar vi med flera olika tekniska lösningar för att begränsa spridning av damm i omgivningen. Arbetena beräknas vara klara i början av maj.

 

Utrustning håller på att monteras i hallen där tågen lossar malm, på högbandet som transporterar och tömmer malm i lagren samt vid lastaren som tömmer malm i fartygen. Dessutom bygger vi en befuktningsanläggning utanför tåglossningshallen för att binda dammet i de malmvagnar som går tillbaks till Dannemora.

 

Jim Lindgren är ny teknisk chef i Hargs Hamn.
Jim har tidigare arbetat som byggprojektledare vid
Holmen Paper i Hallstavik. I bakgrunden syns skeppslastaren,
där malmen töms ner i fartyget.
 
-Vi har arbetat för att lösa dammproblemet under en längre tid. Förra året prövade vi ett antal tekniska åtgärder och nu tror vi att vi har lösningar som fungerar bra, säger Jim Lindgren, som är nytillträdd teknisk chef i hamnen och den som leder installationsarbetet.
  
Skräddarsydda lösningar
Enkelt uttryckt handlar det om att skapa vattenridåer som "stänger in" dammet vid lossning och lagring och mekaniska vidskydd där malmen lastas i fartygen.
-Det låter inte så svårt, men det ligger en hel del utvecklingsarbete bakom. Det finns inga standardlösningar. Allt måste byggas på plats och anpassas till våra anläggningar och de yttre omständigheterna i hamnen, fortsätter Jim Lindgren.
 
Ett "rör" av vatten
Vid högbandet där malmen lagras stängs dammet exempelvis inne i ett "rör" av vatten ända ner till marken. Dropparna måste vara så små att de bildar en tät vägg, och trycket tillräckligt starkt för att väggen ska hålla tätt hela vägen när vinden ligger på. 
 

Malmstråle vid högbandet 
 
-Samtidigt ska arbetet med malmen kunna pågå som vanligt. Våra ordinarie arbetsprocesser får inte störas eller försvåras. Det är en del jobb kvar, men vi håller tidsplanen och kommer att ta systemen i drift i månadsskiftet april-maj, avslutar Jim Lindgren.
 
Fakta
Under våren 2012 startade transporterna av järnmalm från återöppnade Dannemora gruva. Hamnens åtagande innefattar mottagning från järnvägsvagn, lagerläggning och utskeppning av ca 1,5 miljoner ton malm per år. Malmen levereras till hamnen i två olika fraktioner, ungefär som sand respektive gårdsgrus. En del rester virvlar upp som ett gråsvart damm när malmen hanteras. Problemet med dammspridning är störst när det blåser och är torrt väder.