Syntetisk diesel fr bttre milj


För att ytterligare bidra till en bättre miljö, körs nu hamnens egna fordon på syntetisk diesel. Försöket ska pågå under året, hittills tyder allt på att det fungerar bra och inga tekniska problem med motorerna har noterats.

Den syntetiska dieseln görs från biogas eller metangas och innehåller exempelvis inget svavel eller andra föroreningar som kommer från råolja.
 
Enligt tillverkaren av den diesel hamnen använder är de cancerframkallande ämnena i dieselavgaserna upp till 90 procent lägre än i vanlig diesel, koldioxidutsläppen minskar med 40 procent och kväveoxidutsläppen med 50 procent.
 
- Det är dyrare än vanlig bränsle men vi har valt att prova detta av miljöskäl, som ett led i vårt miljöarbete, säger hamnens VD Curt Nilsson. 
 
 
Här tankas hamnens sky-lift med miljödiesel
 


•  Nya flygbilder ver hamnen  »
•  Milj och kvalitet i fokus fr Hargs Hamn »
•  Strre laster, enklare lastning med mobil skeppslastare »
•  Pimpsten - ett lngvga varuslag »
•  Brand i torvcontainer »
•  Dlig lukt i Hargshamn »
•  Hng Hargs Hamn p vggen! »
•  Svensk skola till land »
•  Bokslutskommunik fr 2014 »
•  Ny, praktisk byggteknik »
•  Frbttring av jrnvgen Gimo-Hargshamn »
•  Premir fr nygammal inseglingsled »
•  Syntetisk diesel fr bttre milj »
•  Spannml fr egen lda »
•  Snn faller .... »
•  Enkel tgrd minskar strande ljud »
•  Nu frstrker vi stngsel och grindar samt infr ID-kontroll »
•  Trngsel p spren »
•  Tystare tg med smorda hjul »
•  Ny tgdusch fr att minska dammet »
•  Ny tvtthall skonar miljn »
•  Nya flygbilder »
•  Nu frvarar vi avfallsbrnsle under tak »
•  S fr vi dammet att lgga sig »
•  Malmfartyg nr 100 firades med trta! »
•  Hamnen fortstter att vxa »
•  Hll koll p vdret i hamnen »
•  Timmerlast till nya hus »
•  Malmkajen d och nu »
•  Skeppslastning i nrblid »
•  Godknda frbttringstgrder i hamnen »
•  Hargs Hamn i media »
•  Nya malmmottagningen provkrd! »
•  ppet Hus den 29 april 2013 »
•  Hargshamnsbor p besk »
•  Tillsynsrapport frn sthammars kommun »
•  Hargshamn vxer med industrin »
•  Tillstnd fr kaj och farled »
•  Gruvmiljoner kan hjlpa hamnen satsa »
•  Hargs Hamn br byggas ut »
•  Frsta skeppet med jrnmalm »
•  Avtal klart med Dannemora Gruva »
•  Utvidgning av farleden »