Nu frstrker vi stngsel och grindar samt infr ID-kontroll


Sedan juli 2004 omfattas Hargs Hamn av regelverket ISPS (International Ship and Port Facility Security Code). Regelverket omfattar skydd av fartyg och hamnanläggningar och regleras i Sverige genom Lagen om sjöfartsskydd (2004:487).


ISPS-reglerna innebär att hamnen måste uppfylla vissa grundläggande krav, däribland att förhindra otillbörligt tillträde. Vi måste kontrollera att inga obehöriga personer eller obehörigt gods kan ta sig in på hamnområdet. Därför har vi förstärkt vårt skalskydd genom att ytterligare inhägna hamnområdet samt installera nya infartsgrindar både för bil- och tågtrafik.
 
 
Den nya tåggrinden är belägen strax nedanför järnvägsbron
 
Staketet fortsätter längs järnvägen, bort mot malmlossningsstationen. Hallsta-spåret går utanför staketet och syns längst till höger i bild.
 
Vi har även utfärdat nya ID-kort för alla som arbetar i hamnen. Personer som inte kan uppvisa giltigt ID kommer att avvisas. I början av 2015 installerades även ett nytt system för automatiskt fordonsnummerregistrering av person- och lastbilar vid fordonsgrinden.