Ny tågdusch för att minska dammet


Vi försöker begränsa all spridning av damm i närmiljön vid lastning, lossning och transport av malm. Det senaste tillskottet är en duschanordning för återvändande malmtåg utanför lossningshallen. 

När järnmalmen lossas under tak i malmhallen, virvlar partiklar upp. Loken och vagnarna blir dammiga och dammet blåser av när de tomma tågen återvänder till Dannemora gruva.
 
 

  

- Damm som blåser av när tågen lämnar hamnen blir ett problem för boende i Hargshamn och det vill vi naturligtvis undvika, säger hamnens VD Curt Nilsson.
 
Tågduschen har varit i bruk under ett par månader. Tidigare har utrustning för att begränsa dammspridningen installerats såväl inne i lossningshallen, som på högbandet som transporterar och tömmer malm i lagren och lastaren som tömmer malm i fartygen.
 
- Den typ av gods som vi hanterar i hamnen innebär problem med buller och damm och vi jobbar hela tiden med att begränsa de miljöproblem som verksamheten tyvärr för med sig. Närmast kommer vi att installera ett smörjsystem som vi tror ska dämpa gnisslet från rälsen när tågen kör in och ut ur hamnen, avslutar Curt Nilsson.  


•  Nya flygbilder över hamnen  »
•  Miljö och kvalitet i fokus för Hargs Hamn »
•  Större laster, enklare lastning med mobil skeppslastare »
•  Pimpsten - ett långväga varuslag »
•  Brand i torvcontainer »
•  Dålig lukt i Hargshamn »
•  Häng Hargs Hamn på väggen! »
•  Svensk skola till Åland »
•  Bokslutskommuniké för 2014 »
•  Ny, praktisk byggteknik »
•  Förbättring av järnvägen Gimo-Hargshamn »
•  Premiär för nygammal inseglingsled »
•  Syntetisk diesel för bättre miljö »
•  Spannmål får egen låda »
•  Snön faller .... »
•  Enkel åtgärd minskar störande ljud »
•  Nu förstärker vi stängsel och grindar samt inför ID-kontroll »
•  Trängsel på spåren »
•  Tystare tåg med smorda hjul »
•  Ny tågdusch för att minska dammet »
•  Ny tvätthall skonar miljön »
•  Nya flygbilder »
•  Nu förvarar vi avfallsbränsle under tak »
•  Så får vi dammet att lägga sig »
•  Malmfartyg nr 100 firades med tårta! »
•  Hamnen fortsätter att växa »
•  Håll koll på vädret i hamnen »
•  Timmerlast till nya hus »
•  Malmkajen då och nu »
•  Skeppslastning i närblid »
•  Godkända förbättringsåtgärder i hamnen »
•  Hargs Hamn i media »
•  Nya malmmottagningen provkörd! »
•  Öppet Hus den 29 april 2013 »
•  Hargshamnsbor på besök »
•  Tillsynsrapport från Östhammars kommun »
•  Hargshamn växer med industrin »
•  Tillstånd för kaj och farled »
•  Gruvmiljoner kan hjälpa hamnen satsa »
•  Hargs Hamn bör byggas ut »
•  Första skeppet med järnmalm »
•  Avtal klart med Dannemora Gruva »
•  Utvidgning av farleden »