Hamnen fortsätter att växa


Aldrig tidigare har aktiviteten i vår hamn varit större, 2013 blev ett rekordår! Totalt lossades och lastades ca 1,3 milj. ton gods till/från 168 fartyg. Hamnen sysselsatte direkt och indirekt ett 50-tal personer. 

Hamnen är en arbetsplats, fartyg lossas och lastas i alla väder. Dygnet runt och året runt. Vår framtid, och i förlängningen jobben i hamnen, hänger på att vi klarar vår del av godstransporterna smidigt och effektivt.
 
Miljö i fokus
Som på många arbetsplatser med hög aktivitet finns miljöproblem. Med åtagandet vi har mot våra kunder följer åtagande mot våra medarbetare och mot alla som bor och vistas i vår närmiljö.
 
Hargs Hamn ska vara en trygg och säker hamn för alla. Vi lägger därför mycket resurser på arbetsmiljö- och närmiljöfrågor. Under våren bygger vi till exempel om för att minska problemet med damm när vi lossar malmtåg. Och när den nya lagringshallen för avfallsbränsle tas i bruk under våren, hoppas vi även slippa besvärande lukt över samhället.
 
Från och med april kommer vi regelbundet att berätta om verksamheten och våra planer.
 
Du kan anmäla dig för prenumeration av informationen. Det enda du behöver göra är att fylla i din e-postadress via den här länken "Beställ Det händer i hamnen". Då får du automatiskt ett mejl från oss i samma ögonblick som vi publicerar information på hemsidan. 
 


•  Nya flygbilder över hamnen  »
•  Miljö och kvalitet i fokus för Hargs Hamn »
•  Större laster, enklare lastning med mobil skeppslastare »
•  Pimpsten - ett långväga varuslag »
•  Brand i torvcontainer »
•  Dålig lukt i Hargshamn »
•  Häng Hargs Hamn på väggen! »
•  Svensk skola till Åland »
•  Bokslutskommuniké för 2014 »
•  Ny, praktisk byggteknik »
•  Förbättring av järnvägen Gimo-Hargshamn »
•  Premiär för nygammal inseglingsled »
•  Syntetisk diesel för bättre miljö »
•  Spannmål får egen låda »
•  Snön faller .... »
•  Enkel åtgärd minskar störande ljud »
•  Nu förstärker vi stängsel och grindar samt inför ID-kontroll »
•  Trängsel på spåren »
•  Tystare tåg med smorda hjul »
•  Ny tågdusch för att minska dammet »
•  Ny tvätthall skonar miljön »
•  Nya flygbilder »
•  Nu förvarar vi avfallsbränsle under tak »
•  Så får vi dammet att lägga sig »
•  Malmfartyg nr 100 firades med tårta! »
•  Hamnen fortsätter att växa »
•  Håll koll på vädret i hamnen »
•  Timmerlast till nya hus »
•  Malmkajen då och nu »
•  Skeppslastning i närblid »
•  Godkända förbättringsåtgärder i hamnen »
•  Hargs Hamn i media »
•  Nya malmmottagningen provkörd! »
•  Öppet Hus den 29 april 2013 »
•  Hargshamnsbor på besök »
•  Tillsynsrapport från Östhammars kommun »
•  Hargshamn växer med industrin »
•  Tillstånd för kaj och farled »
•  Gruvmiljoner kan hjälpa hamnen satsa »
•  Hargs Hamn bör byggas ut »
•  Första skeppet med järnmalm »
•  Avtal klart med Dannemora Gruva »
•  Utvidgning av farleden »