Timmerlast till nya hus


Skog i vårt närområde har avverkats, timret har transportrats till hamnen på bil för att här lastas på tåg för färd till Dalarna, där det sedan ska förvandlas till nya hus.