2018-05-31 Spännande och byggintensiv period i hamnen


Just nu är hamnen inne i en väldigt byggintensiv period. Under kommande 3-4 månader ska Lantmännens spannmålsanläggning samt en ny hall för Vattenfalls lagring av pellets stå klar. Snart börjar också bygget av det nya hamnkontoret som kommer stå klart för inflyttning i december.
 
Lantmännens etablering innebär ett nytt lager för kapacitet av 20.000 ton spannmål, mottagningshall, tork, renseri, transportsystem samt en ny våg med tillhörande vågbod och provtagningsanläggning.
 
I tillägg till ovan genomför vi under sommaren/hösten asfaltering av 70.000 m2 hamnyta, hälften tillhörande de ovan nämnda byggprojekten och hälften en upprustning av befintlig hamnplan och genomfartsled.
 
Bild 1. Lantmännens nya lagerhall under uppförande
Bild 2. Grunden till Vattenfalls nya lagerhall
 
 
  Bild 1.
 
 
Bild 2.