2014-04-09: Hargs Hamn fortsätter växa!


Aldrig tidigare har aktiviteten i vår hamn varit större, 2013 blev ett rekordår! Totalt lossades och lastades ca 1,3 milj. ton gods till/från 168 fartyg. Hamnen sysselsatte direkt och indirekt ett 50-tal personer. 


Hamnen är en arbetsplats, fartyg lossas och lastas i alla väder. Dygnet runt och året runt. Vår framtid, och i förlängningen jobben i hamnen, hänger på att vi klarar vår del av godstransporterna smidigt och effektivt.
 
Miljö i fokus
Som på många arbetsplatser med hög aktivitet finns miljöproblem. Med åtagandet vi har mot våra kunder följer åtagande mot våra medarbetare och mot alla som bor och vistas i vår närmiljö.
 
Hargs Hamn ska vara en trygg och säker hamn för alla. Vi lägger därför mycket resurser på arbetsmiljö- och närmiljöfrågor. Under våren bygger vi till exempel om för att minska problemet med damm när vi lossar malmtåg. Och när den nya lagringshallen för avfallsbränsle tas i bruk under våren, hoppas vi även slippa besvärande lukt över samhället.
 
Från och med april kommer vi regelbundet att berätta om verksamheten och våra planer.
 
Du kan anmäla dig för prenumeration av informationen. Det enda du behöver göra är att fylla i din e-postadress via länken "Beställ Det händer i hamnen" här till höger. Då får du automatiskt ett mejl från oss i samma ögonblick som vi publicerar information på hemsidan. 
 


•  Beställ "Det händer i hamnen"
•  Avbeställ "Det händer i hamnen"
 
•  2017-02-07:Hamnkontoret flyttar tillfälligt »
•  2016-10-12: Ökad spannmålshantering i hamen »
•  2016-06-20: Flygfoton 2016 »
•  2016-03-07: Miljö och kvalitet i fokus för Hargs Hamn »
•  2016-01-19: Tågtransport med specialvagnar »
•  2015-11-05: Pimpsten, ett långväga varuslag »
•  2015-09-28: Brand i torvcontainer »
•  2015-09-16: Dålig lukt i Hargshamn »
•  2015-09-15: Större laster och enklare lastning med mobil skeppslastare »
•  2015-08-05: Svensk skola till Åland »
•  2015-06-17: Hargs Hamn, Hjärtsäker zon »
•  2015-06-01: Ny byggteknik i hamnen »
•  2015-06-05:Bokslutskommuniké för 2014 »
•  2015-05-06: Förbättring av järnvägen Gimo-Hargshamn »
•  2015-04-01: Premiär för nygammal inseglingsled »
•  2015-02-19:Syntetisk diesel för bättre miljö »
•  2015-02-12: Spannmål får egen låda »
•  2015-01-22: Häng Hargs Hamn på väggen! »
•  2014-12-09:Enkel åtgärd minskar störande ljud »
•  2014-11-26: Nu förstärker vi grindar och staket samt inför ID-kontroll »
•  2014-08-05: Tystare tåg med smorda hjul »
•  2014-08-04: Ny tågdusch för att minska dammet »
•  2014-07-02: Ny tvätthall skonar miljön »
•  2014-05-05: Avfallsbränsle under tak »
•  2014-04-22: Malmfartyg nr 100 firades med tårta! »
•  2014-04-15 Håll koll på vädret i hamnen »
•  2014-04-10: Så får vi dammet att lägga sig »
•  2014-04-09: Hargs Hamn fortsätter växa! »