Godknda frbttringstgrder i hamnen


De förbättringsåtgärder mot bland annat dåligt lukt, som hamnen vidtagit efter klagomål från närboende, har fått godkänt vid kommunens senaste tillsyn (UNT 2013-09-26)