Skeppslastning i närblid


Via Skeppslastaren lastas malm från lager till fartyg