2016-10-12: Ökad spannmålshantering i hamen


Hargs Hamn har kommit överens med Lantmännen om att bygga en ny anläggning för mottagning, torkning och lagerläggning av spannmål i Hamnen.

 

Klicka här för att läsa Lantmännens pressrelease (pdf öppnas i nytt fönster)


Hargs Hamn har successivt hanterat större och större spannmålsmängder de senaste åren och Lantmännens etablering är en bekräftelse på att expansionsstrategin lyckats.
 
I praktiken innebär satsningen att det kommer att byggas nya lagerbyggnader och spannmålstorkar inom hamnområdet. Satsningen innebär också att behovet av en djupare farled blir tydlig.