2015-11-05: Pimpsten, ett långväga varuslag


Ett nytt varuslag i hamnen sedan ett år tillbaka är Hekla® Pimpsten.

I närheten av vulkanen Hekla på Island finns pimpsten. Den har bildats i samband med vulkaniska utbrott. Den glödande magman innehåller några få procent vatten som snabbt försvinner som vattenånga när magman flyter över kraterkanten. Om magman däremot kastas ut med stor hastighet kommer vattnet att förångas inne i magman, som därmed fylls med håligheter.

 
Pimpsten från Hekla är ett poröst mineral med en mycket hög andel porer. Materialet suger lätt vatten till sig och transporterar det snabbt över större avstånd tack vare kapillärkraften. Alla plantor och dess rötter, stora som små, ställer krav på tillräcklig tillgång på syre, vatten och näring. Allt detta gör pimpsten från Hekla till ett lämpligt odlingssubstrat och som komponent i lättviktsjordar.
 
Där pimpstenen hämtas, saknas vegetation. Därför innehåller den inga ogräsfrön eller nematoder (rundmaskar). Efter brytningen krossas materialet, renas och tvättas med rent vatten för att de finaste partiklarna ska försvinna. Därefter siktas det i flera olika fraktioner. (Klicka på bilderna för större storlek)
 
    
 
De olika fraktionerna lastas i hamnen direkt på lastbil eller blandas med olika komponenter till odlingssubstrat. Produkterna, som levereras till kund som lösvara eller packade i storsäck, används vid olika typer av planteringar, framför allt i stadsmiljöer där de naturliga förutsättningarna för växtlighet är begränsade.