2015-09-28: Brand i torvcontainer


En brand utbröt i en högt placerad torvcontainer under måndagsmorgonen den 28 september. Branden var svår att släcka eftersom containern måste lyftas ner ca 5 meter. Brinnande torv riskerade att rasa ut och antända omgivande containrar. Men hamnens entreprenör lyckades med assistans av Räddningstjänsten snart få branden under kontroll.