2015-09-16: Dålig lukt i Hargshamn


Från Östhammars kommun har hamnen uppmärksammats på att det måndagen den 14/9 kommit klagomål på dålig lukt från hamnen, in över samhället.

När vi undersökt saken, kan vi konstatera att lukten mycket riktigt orsakats av det avfallslager som finns i hamnen och vi har därför vidtagit en rad åtgärder för att förhindra upprepning. Flera omständigheter har orsakat problemet:

  • Den senaste fartygslasten med avfallsbalar var av ovanligt dålig kvalitet. Balarna luktade också värre än vanligt, varför Vattenfall Värme i Uppsala nu prioriterar förbränning av detta parti. Sedan hamnen efter fartygslossningen uppmärksammade Vattenfall på den bristande kvaliteten, har Vattenfall därefter informerat den berörda leverantören och fortsättningsvis krävt bättre kvalitet.

  • Under den gångna helgen var vinden mellan ost och sydost, vilket innebar att lukten från avfallslagret drev in över samhället.

  • Avfallslagrets båda portar har under helgen och måndagen stått öppna. Elledningarna till den ena porten skadades under den gångna veckan, vilket gjorde att porten inte gick att stänga. Den andra porten lämnades av misstag öppen. Det finns skrivna rutiner där det framgår att portarna ska vara stängda, men detta har alltså missats. Under förutsättning att avfallslagret sköts i enlighet med de rutiner som finns, uppstår inte den luktspridning som nu inträffade.

Sammanfattningsvis har hamnen vidtagit följande åtgärder för att luktspridning inte ska upprepas:

  • Leverantören av balar har uppmärksammats på att kvaliteten var oacceptabel.
  • Den trasiga porten har reparerats och är nu åter i drift.
  • Hamnens driftentreprenör har uppmärksammats på att portarna till avfallslagret ska vara stängda när trafik in eller ut ur hallen inte sker.
 
För övrigt kan nämnas att ett utvecklingsarbete pågår tillsammans med en leverantör av luftfilter, som syftar till att reducera lukten inne i hallen ytterligare, men det är ännu för tidigt att säga om detta arbete kommer att vara framgångsrikt. 
Curt Nilsson, VD