Hargshamn växer med industrin


Reportage i Sjöfartsverkets tidning Sjörapporten