2015-06-17: Hargs Hamn, Hjärtsäker zon


 

I samband med de kurser i Hjärt-lungräddning som hållits i hamnen under våren, införskaffades även en hjärtstartare. Detta har nu resulterat i ett fint förtjänstfullt diplom samt certifiering som Hjärtsäker zon. Förutom hamnens egen personal, har nästan alla anställda hos hamnens fasta entreprenörer genomfört kursen.

 
 
  
En hjärtsäker zon innebär att                    

 

  • det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112
  • det finns kompetens i hjärt-lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in
  • all personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den
  • behandling med hjärtstartare kan ske inom tre minuter
  • hjärtstartaren är registrerad i nationella hjärtstartarregistret