Tillstånd för kaj och farled


Mark- och Miljödomstolen har den 23 oktober 2012 lämnat Hargs Hamn AB tillstånd enligt miljöbalken till:

- utbyggnad av malmkajen
- muddring för malmkajen
- muddring för ny kaj, samt
- farledsfördjupning

 
 
"Ja till muddring i Hargshamn"  Länk till reportage i UNT 2012-10-23