2015-06-01: Ny byggteknik i hamnen


Vi använder en ny byggteknik i hamnen. Massiva betongblock i liknande utförande som leksaks-Lego. Principen är densamma som leksaksbitarna - blocken staplas ihop, ingen gjutning eller fogning krävs de finns i 2:or, 4:or, 6:or och 8:or, men i motsats till leksaks-Lego är betongblocken tillverkade av ett svenskt företag.

 

  

Blocken har följande mått:
Längd 400-1 600 mm
Bredd och höjd 800 mm
Vikt 06-2,4 ton
 
Hamnen har använt betongblocken dels för att förstärka väggarna i en lagerhall för salt, dels för att avskärma ett utomhuslager för pimpsten. Blocken är enkla att stapla och tål sidolaster, dvs väggarna klarar trycket från insidan även vid stora högar.