2015-04-01: Premiär för nygammal inseglingsled


Genom en ny och säkrare sjömätning, med modern teknik och ny sjömärkning, kommer den gamla inseglingsleden till Hargshamn, söder om Kälsholmen att öppnas för trafik igen.


Leden användes av malmfartygen fram till början av 1990-talet då betydligt större fartyg än dagens, och som i dag går i den grundare leden norr om Kälsholmen, lotsades in till Hargshamn.


Nyöppningen sker i samarbete med Sjöfartsverket och bekostas av hamnbolaget. Lösningen är tillfällig i väntan på att arbetet med fördjupningen av den nuvarande inseglingsleden startar. Syftet är att kunna ta tyngre laster till och från hamnen än vad som nu är möjligt.
 
Premiär var det onsdagen den 1 april kl 06:30 då fartyget Reestborg avgick mot Redcar i Storbritannien med 21 100 ton styckemalm i  tät dimma, assisterad av bogserbåten Hallsta II.
 
Kvalitén på våra foton "försvann" i dimman, så skärmbilden av sjökortet här nedan får illustrera Reestborgs färd runt Kälsholmen. Den lilla svarta ringen intill Reggeborg är bogseraren Hallsta II. (klicka på bilden för större storlek).
 
De toppmoderna malmfartygen har tidigare inte kunnat ta full last, men nyöppningen av den gamla inseglingsleden möjliggör att fartygen kan ta 25 procent mer malm vid varje enskild last. Enkelt uttryckt kommer fyra fartyg att klara lika mycket tonnage som det i dag krävs fem fartyg för. Såväl transportkostnader som utsläpp per ton och kilometer kommer att minska betydligt.
 
 


•  Beställ "Det händer i hamnen"
•  Avbeställ "Det händer i hamnen"
 
•  2017-02-07:Hamnkontoret flyttar tillfälligt »
•  2016-10-12: Ökad spannmålshantering i hamen »
•  2016-06-20: Flygfoton 2016 »
•  2016-03-07: Miljö och kvalitet i fokus för Hargs Hamn »
•  2016-01-19: Tågtransport med specialvagnar »
•  2015-11-05: Pimpsten, ett långväga varuslag »
•  2015-09-28: Brand i torvcontainer »
•  2015-09-16: Dålig lukt i Hargshamn »
•  2015-09-15: Större laster och enklare lastning med mobil skeppslastare »
•  2015-08-05: Svensk skola till Åland »
•  2015-06-17: Hargs Hamn, Hjärtsäker zon »
•  2015-06-01: Ny byggteknik i hamnen »
•  2015-06-05:Bokslutskommuniké för 2014 »
•  2015-05-06: Förbättring av järnvägen Gimo-Hargshamn »
•  2015-04-01: Premiär för nygammal inseglingsled »
•  2015-02-19:Syntetisk diesel för bättre miljö »
•  2015-02-12: Spannmål får egen låda »
•  2015-01-22: Häng Hargs Hamn på väggen! »
•  2014-12-09:Enkel åtgärd minskar störande ljud »
•  2014-11-26: Nu förstärker vi grindar och staket samt inför ID-kontroll »
•  2014-08-05: Tystare tåg med smorda hjul »
•  2014-08-04: Ny tågdusch för att minska dammet »
•  2014-07-02: Ny tvätthall skonar miljön »
•  2014-05-05: Avfallsbränsle under tak »
•  2014-04-22: Malmfartyg nr 100 firades med tårta! »
•  2014-04-15 Håll koll på vädret i hamnen »
•  2014-04-10: Så får vi dammet att lägga sig »
•  2014-04-09: Hargs Hamn fortsätter växa! »