2014-12-09:Enkel åtgärd minskar störande ljud


Den fuktiga malmen har en benägenhet att fastna i tågvagnarna, och för att malmen ska släppa, måste vi oftast vibrera vagnarna vid lossningen. Det brummande ljud som uppstår av vibrationerna har ibland upplevts som störande. Vi har nu monterat ljuddämpande "platsdraperier" i de båda tågportarna till malmlossningsstationen.

 
 
 
Draperierna, som består av ca 20 cm breda plastremsor, har visat sig ha en mycket god ljuddämpande effekt. Resultatet blev över förväntan och även om vi inte kan redovisa hur stor sänkningen av ljudet blivit, så har vi själva i hamnkontoret märkt en tydlig förbättring.