Avtal klart med Dannemora Gruva


2012-01-10
Hargs Hamn AB och Dannemora Gruva har slutit ett tioårigt avtal som avser utskeppning av malm från Dannemora gruvor.

Transporterna kommer att gå per järnväg till Hargshamn för att sedan skeppas till gruvans kunder. I uppdraget ingår att ta emot, lagerhålla samt lasta fartyg i hamnen.

Hargs Hamn kommer att bygga en ny anläggning för mottagning och hantering av malm och den nuvarande anläggning för utlastning ska renoveras. Byggnadsarbeten kommer att pågå under första halvan av 2012.

- Avtalet innebär ett stort åtagande för hamnen och skapar förutsättningar för hamnens långsiktiga utveckling, vilket vi är mycket glada för, säger Curt Nilsson, VD för Hargs Hamn AB.