2015-09-15: Större laster och enklare lastning med mobil skeppslastare


Snabbare och smidigare lastning. Betydligt större skeppslaster vid samma tillfälle. Med vår nya mobila skeppslastare mer än fördubblas hamnens utlastningskapacitet.

 

I november 2014 anlände de första sektionerna till Hargs Hamns nya skeppslastare. Med den lastaren kan upp till 40 000 ton spannmål och annat liknande bulkgods lastas vid ett och samma tillfälle.

 

Den utrustning för utlastning hamnen har idag fungerar bra, som all fast utrustning är den enkel och robust. Nackdelen är att den är liten och har begränsad kapacitet. Den nya, mobila lastaren ger oss möjlighet att lasta större fartyg och lasta snabbare. En förutsättning för att vi ska kunna lasta större fartyg än 20 000 ton är att farleden fördjupas.

 

Lastaren har en hjulbas om åtta meter och väger 105 ton. Utlastningsanordningen är av typen rullband och 45 meter lång. Anordningen kan höjas och sänkas. Högsta höjden är 23 meter.

 
 
 

Den andra stora fördelen är att vi kan reglera höjden på utlastnings-strålen. Ett större fartyg, med låt säga 40 000 tons lastkapacitet, kommer inte in under den fasta lastaren. Relingen ligger helt enkelt för högt. Förr löste man det genom att pumpa in barlastvatten för att tynga ner fartyget, och som man sedan släppte ut i takt med att fartyget fylldes. Men det är en omständlig och miljömässigt riskfylld metod som vi inte använder idag.

 

Med den nya mobila lastaren kommer betydligt större laster än idag att kunna skeppas ut från Hargs Hamn. Och när ett fartyg kan ta lika mycket last som det tidigare krävdes två för, minskar såväl kostnaden för transporterat ton per kilometer som utsläppen av koldioxid och andra föroreningar.

 

Den nya mobila utlastaren beräknas vara i bruk under hösten 2015.

 

Fakta

Sjöfarten är särskilt effektiv kostnadsmässigt för frakt av stora volymer, tung vikt och för långa distanser. Energiåtgången per ton och kilometer är lägre än för något annat transportslag. Utsläppen per tonkilometer av kväve är 1,5–4 gånger större och utsläppen av koldioxid är 4-13 gånger större med lastbilstransporter. Eldriven järnväg har med samma beräkning de lägsta utsläppen, men något högre energiåtgång.
(Källor: Trafikverket och VTI, Statens väg och trafikforskningsinstitut).