2014-11-26: Nu förstärker vi grindar och staket samt inför ID-kontroll


Sedan juli 2004 omfattas Hargs Hamn av regelverket ISPS (International Ship and Port Facility Security Code). Regelverket omfattar skydd av fartyg och hamnanläggningar och regleras i Sverige genom Lagen om sjöfartsskydd (2004:487).


ISPS-reglerna innebär att hamnen måste uppfylla vissa grundläggande krav, däribland att förhindra otillbörligt tillträde. Vi måste kontrollera att inga obehöriga personer eller obehörigt gods kan ta sig in på hamnområdet. Därför förstärker vi nu vårt skalskydd genom att ytterligare inhägna hamnområdet samt installera nya infartsgrindar både för bil- och tågtrafik.
 
 
Den nya tåggrinden är belägen strax nedanför järnvägsbron
 
Staketet fortsätter längs järnvägen, bort mot malmlossningsstationen. Hallsta-spåret går utanför staketet och syns längst till höger i bild.
 
Vi har även utfärdat nya ID-kort för alla som arbetar i hamnen. Personer som inte kan uppvisa giltigt ID kommer att avvisas. I början av nästa år kommer vi också att installera ett nytt system för automatiskt registrering av person- och lastbilar vid fordonsgrinden.


•  Beställ "Det händer i hamnen"
•  Avbeställ "Det händer i hamnen"
 
•  2017-02-07:Hamnkontoret flyttar tillfälligt »
•  2016-10-12: Ökad spannmålshantering i hamen »
•  2016-06-20: Flygfoton 2016 »
•  2016-03-07: Miljö och kvalitet i fokus för Hargs Hamn »
•  2016-01-19: Tågtransport med specialvagnar »
•  2015-11-05: Pimpsten, ett långväga varuslag »
•  2015-09-28: Brand i torvcontainer »
•  2015-09-16: Dålig lukt i Hargshamn »
•  2015-09-15: Större laster och enklare lastning med mobil skeppslastare »
•  2015-08-05: Svensk skola till Åland »
•  2015-06-17: Hargs Hamn, Hjärtsäker zon »
•  2015-06-01: Ny byggteknik i hamnen »
•  2015-06-05:Bokslutskommuniké för 2014 »
•  2015-05-06: Förbättring av järnvägen Gimo-Hargshamn »
•  2015-04-01: Premiär för nygammal inseglingsled »
•  2015-02-19:Syntetisk diesel för bättre miljö »
•  2015-02-12: Spannmål får egen låda »
•  2015-01-22: Häng Hargs Hamn på väggen! »
•  2014-12-09:Enkel åtgärd minskar störande ljud »
•  2014-11-26: Nu förstärker vi grindar och staket samt inför ID-kontroll »
•  2014-08-05: Tystare tåg med smorda hjul »
•  2014-08-04: Ny tågdusch för att minska dammet »
•  2014-07-02: Ny tvätthall skonar miljön »
•  2014-05-05: Avfallsbränsle under tak »
•  2014-04-22: Malmfartyg nr 100 firades med tårta! »
•  2014-04-15 Håll koll på vädret i hamnen »
•  2014-04-10: Så får vi dammet att lägga sig »
•  2014-04-09: Hargs Hamn fortsätter växa! »