2020-01-10 Hjärtstartare på hamnkontoret


Från årsskiftet finns en hjärtstartare på hamnkontoret. Tidigare har en hjärtstartare bara funnits nere i hamnen men nu finns även en hjärtstartare på hamnkontoret, den finns tillgänglig under kontorstid mellan 07.00-16.00.
I samband med inköpet av den nya hjärtstartaren har hamnkontorets personal genomgått en utbildning i hjärt- och lungräddning samt i användandet av hjärtstartaren.
 
Hjärtstartaren finns registrerad i hjärtstartarregistret: