2014-08-04: Ny tågdusch för att minska dammet


Vi försöker begränsa all spridning av damm i närmiljön vid lastning, lossning och transport av malm. Det senaste tillskottet är en duschanordning för återvändande malmtåg utanför lossningshallen.

 
När järnmalmen lossas under tak i malmhallen, virvlar partiklar upp. Loken och vagnarna blir dammiga och dammet blåser av när de tomma tågen återvänder till Dannemora gruva.
 
  
 
- Damm som blåser av när tågen lämnar hamnen blir ett problem för boende i Hargshamn och det vill vi naturligtvis undvika, säger hamnens VD Curt Nilsson.
 
Tågduschen har varit i bruk under ett par månader. Tidigare har utrustning för att begränsa dammspridningen installerats såväl inne i lossningshallen, som på högbandet som transporterar och tömmer malm i lagren och lastaren som tömmer malm i fartygen.
 
- Den typ av gods som vi hanterar i hamnen innebär problem med buller och damm och vi jobbar hela tiden med att begränsa de miljöproblem som verksamheten tyvärr för med sig. Närmast kommer vi att installera ett smörjsystem som vi tror ska dämpa gnisslet från rälsen när tågen kör in och ut ur hamnen, avslutar Curt Nilsson.  


•  Beställ "Det händer i hamnen"
•  Avbeställ "Det händer i hamnen"
 
•  2017-02-07:Hamnkontoret flyttar tillfälligt »
•  2016-10-12: Ökad spannmålshantering i hamen »
•  2016-06-20: Flygfoton 2016 »
•  2016-03-07: Miljö och kvalitet i fokus för Hargs Hamn »
•  2016-01-19: Tågtransport med specialvagnar »
•  2015-11-05: Pimpsten, ett långväga varuslag »
•  2015-09-28: Brand i torvcontainer »
•  2015-09-16: Dålig lukt i Hargshamn »
•  2015-09-15: Större laster och enklare lastning med mobil skeppslastare »
•  2015-08-05: Svensk skola till Åland »
•  2015-06-17: Hargs Hamn, Hjärtsäker zon »
•  2015-06-01: Ny byggteknik i hamnen »
•  2015-06-05:Bokslutskommuniké för 2014 »
•  2015-05-06: Förbättring av järnvägen Gimo-Hargshamn »
•  2015-04-01: Premiär för nygammal inseglingsled »
•  2015-02-19:Syntetisk diesel för bättre miljö »
•  2015-02-12: Spannmål får egen låda »
•  2015-01-22: Häng Hargs Hamn på väggen! »
•  2014-12-09:Enkel åtgärd minskar störande ljud »
•  2014-11-26: Nu förstärker vi grindar och staket samt inför ID-kontroll »
•  2014-08-05: Tystare tåg med smorda hjul »
•  2014-08-04: Ny tågdusch för att minska dammet »
•  2014-07-02: Ny tvätthall skonar miljön »
•  2014-05-05: Avfallsbränsle under tak »
•  2014-04-22: Malmfartyg nr 100 firades med tårta! »
•  2014-04-15 Håll koll på vädret i hamnen »
•  2014-04-10: Så får vi dammet att lägga sig »
•  2014-04-09: Hargs Hamn fortsätter växa! »