Flygfoto över Hargshamn med hamnen, från 1936
Malmkajen
Virkeskajen
Virkeskajen
Foglarö vid malmkajen