Förstärkning av väggarna i hall 3
Lossning av delar till den mobila skeppslastaren som anlänt från Narvik
Säckning av Pimpsten
 Utsikt mot farleden från stora kajen
Montering av kameror för nytt passersystem
Lossning av vindkraftsblad
Reparation av dumper
En pråm i morgonljus vid lilla kajen
Torvfyllningsriggen (där torv fylls i containrar)
Lastning av skrot vid stora kajen
En av de stora lyftkranarna som betjänar hamnen
Bilvågen