Pråm med timmer från en skärgårdsö
Reggeborg vid malmkajen på sin jungfruresa 2014-02-19
Reestborg och Hallsta II
Transosprey, första malmfartyget 2012, vid kaj för lastning

Gotland vid lilla kajen

Skawa och Credo avlöser varandra vid malmkajen

Skawa har lastat malm och väntar på avgång
Alteland fick maskinhaveri på väg från Hallstavik i april 2012 och anlöpte Hargshamn för reparation.
Liten färja på besök för lastning av husdelar till en skärgårdsö
Kustbevakningen, KBV010
Hallsta II
Besättningen på Reestborg testar livbåten