Logga in »

In English   
  NYHETER      HAMNEN      VERKSAMHET      GDPR      HISTORIA      KONTAKT      DET HÄNDER I HAMNEN

klart.se

Väntade fartyg:

Halland, lasta, i hamn
Bellaland, lasta, 25/3
Vingaren, lasta, 27/3
Heyn, lossa, 28/3
Lady Anneke, lossa, 5/4
Alegretto, lossa, 6/4 
 


 

2020-03-17 Coronaviruset och covid-19


Hargs Hamn AB fortsätter följa Coronasituationen och vidtar en rad åtgärder för att skydda anställda och besökande i hamnen och för att säkerställa verksamheten.

 
För närvarande fortgår verksamheten och anlöpande trafik enligt plan och utan någon egentlig påverkan. Vi har inte upplevt några avvikelser i trafik och står i dagsläget väl rustade att möta våra kunduppdrag. Samtidigt ser vi framför oss att det totala transportsystemet påverkas av de förhållanden som råder och att tillgången på personal kortsiktigt kan komma att bli något mer utmanande.
 
Vi följer utvecklingen löpande, vidtar de åtgärder som ansvariga myndigheter bedömer som nödvändiga och informerar kunder och leverantörer löpande utefter behov och då förutsättningar skulle komma att förändras. 
 

2020-03-18 Pressrelease från Sjöfartsverket och Hargs Hamn AB


Den gångna veckan skickade Sjöfartsverket och hamnen tillsammans ut en pressrelease kring kommande arbeten med farledsfördjupning och byggnation av ny kaj. I pressreleasen kommenterar Lantmännen de stora fördelar dessa utvecklingsprojekt innebär för dem och deras exportverksamhet.

 
Här följer länkar till ett par artiklar denna pressrelease genererade:
 
 

 


Hargs Hamn är närmaste allmänna godshamn norr om Stockholm. Förutom bulkgods, hanterar hamnen även andra godsslag, till exempel husmoduler och vindkraftverk. Hamnen utgör ett logistiskt nav, eftersom den knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter. I hamnen finns vårt serviceinriktade team, som erbjuder lossning och lastning - varje dag, dygnet runt, året om.
 
Hargs Hamns största volym utgör av fasta bränslen, träflis och träpellets. Hamnen har även kunder från andra branscher, som spannmål, jordbrukskalk och gödning. Genom hamnen exporterar flera skrothandlare metallskrot för fragmentering och sortering i främst Tyskland och Danmark. Hamnen kan också erbjuda Ro-Ro tjänster via det Ro-Ro läge som byggdes för Finnlinks trafik på 90-talet.
 
Hargs Hamn har stora lagerutrymmen och erbjuder säsongs- och korttidslagring, både inom- och utomhus. Vi har dessutom planer på att bygga ytterligare lagerhallar. 
 
Vi ser optimistiskt på framtiden. Med den fördjupade inseglingsleden hoppas vi kunna attrahera större fartyg och har därför avsatt stora markytor för hamnens vidare utbyggnad, med ny större kaj och ökad lagerkapacitet. Vi erbjuder också markytor för industriella ändamål med anknytning till hamn- och sjötransporter.
 
De senaste åren har vi lagt stora resurser på att utveckla ledningssystem för Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö och i januari 2016 certifierades hamnens ledningssystem enligt ISO- och OHSAS-standarderna.