Logga in »

In English   
  NYHETER      HAMNEN      VERKSAMHET      GDPR      HISTORIA      KONTAKT      DET HÄNDER I HAMNEN

klart.se

Väntade fartyg:

Karion, i hamn, lossa
Sea Discovery, 20/8, lossa
Karion, 23/8, lasta
Lisa, 22/8, lasta
Vingaren, 25/8, lasta
Helge, 26/8, lossa
 
 

 

 
Torvtransporter med tåg:
Hargshamn-Uppsala/Gävle t o r

Inga torvtransporter pågår

Nya flygbilder för 2017 togs i våras och finns att se under NYHETER » 

Lantmännens spannmålsanläggning invigd


Den 16 maj invigdes Lantmännens nya spannmålsanläggning i Hargs Hamn. Ca 500 besökare, främst lantbrukare från Mälardalen, besökte invigningen. Invigningen inleddes med musik framförd av Al Fine och det serverades närproducerad mat. 
 
I samband med invigningen kördes den första leveransen av spannmål in i hamnen från en närliggande gård. Anläggningen kommer att ha stor betydelse för hamnen och för Lantmännens mottagning av spannmål i Mälardalen. Hargs Hamn har möjlighet att hantera stora volymer spannmål och kommer efter planerad farledsfördjupning kunna ta emot större fartyg. Det ger goda förutsättningar för en eventuell framtida ökning av spannmålshanteringen i hamnen. Den nya anläggningen har både tork, rens och lager och kommer inom en snar framtid tas i drift.
 
Spannmålsmottagningen i Hargs Hamn är en av tre nya mottagningsanläggningar som ska ersätta Lantmännens anläggning i Kungsängen i centrala Uppsala.
 
                    
Hargs Hamn AB:s ordförande Jacob Spangenberg, Lantmännens ordförande Per Lindahl, Lantmännens VD Per Olof Nyman och Landshövding Göran Enander klipper bandet; Foton från Lantmännen
 
                   
            
                         
                       
                       

Äntligen klart med farledsfördjupning


2019-03-13
Trafikverket har nu lämnat startbeslut till Sjöfartsverket att genomföra muddring av befintlig farled till Hargs Hamn. Arbetet startar hösten 2019 och beräknas vid gynnsamma väderleksförhållanden slutföras innan årsskiftet. Muddringen av farleden innebär att hamnen kommer att kunna ta emot fartyg med större lastkapacitet.
 
För mer information kan du läsa mer på dessa länkar:
 
 
 
 

Hargs Hamn är närmaste allmänna godshamn norr om Stockholm. Förutom bulkgods, hanterar hamnen även andra godsslag, till exempel husmoduler och vindkraftverk. Hamnen utgör ett logistiskt nav, eftersom den knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter. I hamnen finns vårt serviceinriktade team, som erbjuder lossning och lastning - varje dag, dygnet runt, året om.
 
Hargs Hamns största volym utgör av fasta bränslen, träflis, träpellets och torv. Hamnen har även kunder från andra branscher, som spannmål, jordbrukskalk och gödning. Genom hamnen exporterar flera skrothandlare metallskrot för fragmentering och sortering i främst Tyskland och Danmark. Hamnen kan också erbjuda Ro-Ro tjänster via det Ro-Ro läge som byggdes för Finnlinks trafik på 90-talet.
 
Hargs Hamn har stora lagerutrymmen och erbjuder säsongs- och korttidslagring, både inom- och utomhus. Som exempel har vi den största lagrings-kapaciteten för träpellets i Sverige, upp till 75 000 ton. Vi har dessutom planer på att bygga ytterligare lagerhallar. 
 
Vi ser optimistiskt på framtiden. Med den fördjupade inseglingsleden hoppas vi kunna attrahera större fartyg och har därför avsatt stora markytor för hamnens vidare utbyggnad, med flera kajer och ökad lagerkapacitet. Vi erbjuder också markytor för industriella ändamål med anknytning till hamn- och sjötransporter.
 
De senaste åren har vi lagt stora resurser på att utveckla ledningssystem för Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö och i januari 2016 certifierades hamnens ledningssystem enligt ISO- och OHSAS-standarderna.