Logga in »

In English   
  NYHETER      HAMNEN      VERKSAMHET      GDPR      HISTORIA      KONTAKT      DET HÄNDER I HAMNEN

klart.se

Väntade fartyg:  

Alstertal, lossa, 17/4
Aerandir, lossa, 17/4
Froland, lossa, 18/4
Sylve, lossa, 19/4
Livland, lasta, 22/4 
Wilson Odra, lossa, 22/4 
 
 

 

 
Torvtransporter med tåg:
Hargshamn-Uppsala/Gävle t o r

Inga torvtransporter pågår

Nya flygbilder för 2017 togs i våras och finns att se under NYHETER » 

Äntligen klart med farledsfördjupning


2019-03-13
Trafikverket har nu lämnat startbeslut till Sjöfartsverket att genomföra muddring av befintlig farled till Hargs Hamn. Arbetet startar hösten 2019 och beräknas vid gynnsamma väderleksförhållanden slutföras innan årsskiftet. Muddringen av farleden innebär att hamnen kommer att kunna ta emot fartyg med större lastkapacitet.
 
För mer information kan du läsa mer på dessa länkar:
 
 
 
 

Ny hamntaxa från 1 januari


Från 1 januari 2019 gäller en ny hamntaxa i Hargs hamn.
Nya hamntaxan kan du ladda ner här: 
 
 

Hargs Hamn är närmaste allmänna godshamn norr om Stockholm. Förutom bulkgods, hanterar hamnen även andra godsslag, till exempel husmoduler och vindkraftverk. Hamnen utgör ett logistiskt nav, eftersom den knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter. I hamnen finns vårt serviceinriktade team, som erbjuder lossning och lastning - varje dag, dygnet runt, året om.
 
Hargs Hamns största volym utgör av fasta bränslen, träflis, träpellets och torv. Hamnen har även kunder från andra branscher, som spannmål, jordbrukskalk och gödning. Genom hamnen exporterar flera skrothandlare metallskrot för fragmentering och sortering i främst Tyskland och Danmark. Hamnen kan också erbjuda Ro-Ro tjänster via det Ro-Ro läge som byggdes för Finnlinks trafik på 90-talet.
 
Hargs Hamn har stora lagerutrymmen och erbjuder säsongs- och korttidslagring, både inom- och utomhus. Som exempel har vi den största lagrings-kapaciteten för träpellets i Sverige, upp till 75 000 ton. Vi har dessutom planer på att bygga ytterligare lagerhallar. 
 
Vi ser optimistiskt på framtiden. Med den fördjupade inseglingsleden hoppas vi kunna attrahera större fartyg och har därför avsatt stora markytor för hamnens vidare utbyggnad, med flera kajer och ökad lagerkapacitet. Vi erbjuder också markytor för industriella ändamål med anknytning till hamn- och sjötransporter.
 
De senaste åren har vi lagt stora resurser på att utveckla ledningssystem för Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö och i januari 2016 certifierades hamnens ledningssystem enligt ISO- och OHSAS-standarderna.