Logga in »

In English   
  NYHETER      HAMNEN      VERKSAMHET      HISTORIA      KONTAKT      DET HÄNDER I HAMNEN

klart.se

Väntade fartyg:  

Capella lastar 20/1
Delfin lastar 23/1
Kristiina 23/1
 
 
 
 

 

 
Torvtransporter med tåg:
Hargshamn-Uppsala/Gävle t o r

Den 4 december börjar tågtransporterna av torv.

Transporterna kommer att gå måndag-torsdag, eftermiddag och kväll.

Nya flygbilder för 2017 togs i våras och finns att se under NYHETER » 

Peeter Nömm tillträder som vice VD för Hargs Hamn AB


Peeter Nömm tillträdde 16 oktober sin tjänst som Vice VD för Hargs Hamn. Peeter har en lång bakgrund från logistiksektorn och har de senaste sex åren varit verksam i ledande positioner inom verkstadsindustrin med fokus främst mot marin verksamhet.

 
  
 

Farledsfördjupningen på gång


Ett viktigt steg närmare farledsfördjupning i Hargs Hamn

I dagarna har Trafikverket gett i uppdrag till Sjöfartsverket att genomföra en farledsutredning som är första steget av farledsfördjupningen av ”Hargshamnsfarleden”. Under våren 2018 kommer Sjöfartsverket att påbörja de första undersökningarna som omfattar sjömätning, geoteknik, kalkylering med mera i syfte att förbereda byggstart. Huvuddelen av kostnaderna kommer Trafikverket att stå för och det finns ett beslut om att Region Uppsala ska medfinansiera själva muddringen av farleden med 10 miljoner kronor.

Bakgrunden till farledsfördjupningen är bland annat att flera av hamnens kunder, däribland Lantmännen och Svensk Kärnbränslehantering, har behov av att kunna använda större fartyg än idag. En farledsfördjupning medför att tonnaget kan fördubblas till fartyg som är 33 meter breda och 200 meter långa. Investeringen är viktig för Hargs hamns framtida utveckling som ledande bulkhamn i Mälardalen.

”Det känns bra att vi äntligen är igång med farledsfördjupningen. Förberedelserna har pågått i många år och nu ser vi att hela projektet kan vara genomfört inom ett par år. För den framtida utvecklingen av hamnen och våra kunder så är investeringen mycket viktig. Det är också bättre för miljön med lägre utsläpp och ökar säkerheten för personal och fartyg” säger Curt Nilsson vd för Hargs hamn.

För mer information kontakta: curt.nilsson@hargshamn.se  
mobil: 0173-76 80 41Bakgrund

Arbetet med att få till stånd en farledsfördjupning har pågått i närmare 10 år. Hargs hamn fick genom en miljödom år 2012 möjlighet att fördjupa farleden. Nu finns en undertecknad avsiktsförklaring om medfinansiering av projektet mellan Trafikverket, Sjöfartsverket, Hargs Hamn AB, Region Uppsala län och Svensk Kärnbränslehantering AB.


För mer information om beslutet: Startbeslut farledsutredning Hargshamn »       

 
 Område för farledsfördjupning utanför Hargshamn 

Hargs Hamn är närmaste allmänna godshamn norr om Stockholm. Förutom bulkgods, hanterar hamnen även andra godsslag, till exempel husmoduler och vindkraftverk. Hamnen utgör ett logistiskt nav, eftersom den knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter. I hamnen finns vårt serviceinriktade team, som erbjuder lossning och lastning - varje dag, dygnet runt, året om.
 
Hargs Hamns största volym utgör av fasta bränslen, träflis, träpellets och torv. Hamnen har även kunder från andra branscher, som spannmål, jordbrukskalk och gödning. Genom hamnen exporterar flera skrothandlare metallskrot för fragmentering och sortering i främst Tyskland och Danmark. Hamnen kan också erbjuda Ro-Ro tjänster via det Ro-Ro läge som byggdes för Finnlinks trafik på 90-talet.
 
Hargs Hamn har stora lagerutrymmen och erbjuder säsongs- och korttidslagring, både inom- och utomhus. Som exempel har vi den största lagrings-kapaciteten för träpellets i Sverige, upp till 75 000 ton. Vi har dessutom planer på att bygga ytterligare lagerhallar. 
 
Vi ser optimistiskt på framtiden. Med den fördjupade inseglingsleden hoppas vi kunna attrahera större fartyg och har därför avsatt stora markytor för hamnens vidare utbyggnad, med flera kajer och ökad lagerkapacitet. Vi erbjuder också markytor för industriella ändamål med anknytning till hamn- och sjötransporter.
 
De senaste åren har vi lagt stora resurser på att utveckla ledningssystem för Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö och i januari 2016 certifierades hamnens ledningssystem enligt ISO- och OHSAS-standarderna.