Logga in »

In English   
  NYHETER      HAMNEN      VERKSAMHET      GDPR      HISTORIA      KONTAKT      DET HÄNDER I HAMNEN

klart.se

Väntade fartyg:

Berkborg, lasta, i hamn
Livland, lasta, 16/12
Kaili, lasta, 17/12
Listervik, lasta, 20/12
Malachite, lossa, 21/12
 


 

Öppet Hus i Hargs Hamn 12 oktober


I samband med att Hargshamns Folkets hus hade aktiviteter och insamling för "Världens Barn" lördagen den 12 oktober ordnade Hargs Hamn AB ett öppet hus med guidade bussturer i hamnområdet och besök på nya hamnkontoret. Cirka 70 personer besökte hamnen under dagen, framförallt besökare från Hargshamn med omnejd. Öppet hus dagen var mycket uppskattad.  

Vi vill rikta ett särskilt STORT TACK till Hargshamns Folkets hus för ett bra samarbete.
 
 
 
 
2019-08-28 Två nya medarbetare – Välkomna Stefan och Sandra!


Hargs Hamn välkomnar två nya medarbetare.

I juli anslöt Stefan Engberg och Sandra Pettersson till teamet på hamnkontoret. Stefan kommer vara ansvarig för byggprojekt och affärsutveckling och blir ett välkommet tillskott i tider av expansion och utveckling i hamnen. Stefan kommer senast från anställning som projektledare på Sweco Management AB i Uppsala och har en gedigen erfarenhet av byggprojektledning, fastighetsförvaltning och försäljning.
 

Sandra kommer arbeta med ekonomiadministration och redovisning och kommer också ha ett huvudansvar för spannmålsmottagningen under skörd för Lantmännen. Sandra ansluter från ISS Forsmark där hon arbetat som revisionsadministratör.

 
 
 Hargs Hamn är närmaste allmänna godshamn norr om Stockholm. Förutom bulkgods, hanterar hamnen även andra godsslag, till exempel husmoduler och vindkraftverk. Hamnen utgör ett logistiskt nav, eftersom den knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter. I hamnen finns vårt serviceinriktade team, som erbjuder lossning och lastning - varje dag, dygnet runt, året om.
 
Hargs Hamns största volym utgör av fasta bränslen, träflis och träpellets. Hamnen har även kunder från andra branscher, som spannmål, jordbrukskalk och gödning. Genom hamnen exporterar flera skrothandlare metallskrot för fragmentering och sortering i främst Tyskland och Danmark. Hamnen kan också erbjuda Ro-Ro tjänster via det Ro-Ro läge som byggdes för Finnlinks trafik på 90-talet.
 
Hargs Hamn har stora lagerutrymmen och erbjuder säsongs- och korttidslagring, både inom- och utomhus. Vi har dessutom planer på att bygga ytterligare lagerhallar. 
 
Vi ser optimistiskt på framtiden. Med den fördjupade inseglingsleden hoppas vi kunna attrahera större fartyg och har därför avsatt stora markytor för hamnens vidare utbyggnad, med ny större kaj och ökad lagerkapacitet. Vi erbjuder också markytor för industriella ändamål med anknytning till hamn- och sjötransporter.
 
De senaste åren har vi lagt stora resurser på att utveckla ledningssystem för Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö och i januari 2016 certifierades hamnens ledningssystem enligt ISO- och OHSAS-standarderna.