Logga in »

In English   
  NYHETER      HAMNEN      VERKSAMHET      HISTORIA      KONTAKT      DET HÄNDER I HAMNEN

klart.se

Väntade fartyg:  

Swe Carrier 12/8
Delfin 13/8
 

 

 
Torvtransporter med tåg:
Hargshamn-Uppsala/Gävle t o r

Inga torvtransporter pågår

Nya flygbilder för 2017 togs i våras och finns att se under NYHETER » 

Spännande och byggintensiv period i hamnen


2018-05-31 
Just nu är hamnen inne i en väldigt byggintensiv period. Under kommande 3-4 månader ska Lantmännens spannmålsanläggning samt en ny hall för Vattenfalls lagring av pellets stå klar. Snart börjar också bygget av det nya hamnkontoret som kommer stå klart för inflyttning i december.
 
Lantmännens etablering innebär ett nytt lager för kapacitet av 20.000 ton spannmål, mottagningshall, tork, renseri, transportsystem samt en ny våg med tillhörande vågbod och provtagningsanläggning.
 
I tillägg till ovan genomför vi under sommaren/hösten asfaltering av 70.000 m2 hamnyta, hälften tillhörande de ovan nämnda byggprojekten och hälften en upprustning av befintlig hamnplan och genomfartsled.
 
Bild 1. Lantmännens nya lagerhall under uppförande
Bild 2. Grunden till Vattenfalls nya lagerhall
 
Bild 1.
Bild 2.

Peeter Nömm - ny VD för Hargs Hamn


 

Hargs Hamn AB har fr.o.m. 1 april ny VD. Peeter Nömm tillträdde då sin nya tjänst efter fem månader som vice VD där han fått möjlighet att lära känna bolagets affärsupplägg och operativa verksamhet.

”Det känns väldigt motiverande att ansluta till en spännande verksamhet i expansion och utveckling. Jag ser fram emot att tillsammans med vår kompetenta ledningsgrupp fortsätta utveckla hamnen och förverkliga den potential den har i ett regionalt perspektiv. Vi kan också bidra både till att skapa fler arbetstillfällen och en positiv utveckling för närområdet”, säger Peeter Nömm.

Läs mer om Peeter Nömm och hamnens verksamhet i UNT - 2018-01-08 »»

Hargs Hamn är närmaste allmänna godshamn norr om Stockholm. Förutom bulkgods, hanterar hamnen även andra godsslag, till exempel husmoduler och vindkraftverk. Hamnen utgör ett logistiskt nav, eftersom den knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter. I hamnen finns vårt serviceinriktade team, som erbjuder lossning och lastning - varje dag, dygnet runt, året om.
 
Hargs Hamns största volym utgör av fasta bränslen, träflis, träpellets och torv. Hamnen har även kunder från andra branscher, som spannmål, jordbrukskalk och gödning. Genom hamnen exporterar flera skrothandlare metallskrot för fragmentering och sortering i främst Tyskland och Danmark. Hamnen kan också erbjuda Ro-Ro tjänster via det Ro-Ro läge som byggdes för Finnlinks trafik på 90-talet.
 
Hargs Hamn har stora lagerutrymmen och erbjuder säsongs- och korttidslagring, både inom- och utomhus. Som exempel har vi den största lagrings-kapaciteten för träpellets i Sverige, upp till 75 000 ton. Vi har dessutom planer på att bygga ytterligare lagerhallar. 
 
Vi ser optimistiskt på framtiden. Med den fördjupade inseglingsleden hoppas vi kunna attrahera större fartyg och har därför avsatt stora markytor för hamnens vidare utbyggnad, med flera kajer och ökad lagerkapacitet. Vi erbjuder också markytor för industriella ändamål med anknytning till hamn- och sjötransporter.
 
De senaste åren har vi lagt stora resurser på att utveckla ledningssystem för Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö och i januari 2016 certifierades hamnens ledningssystem enligt ISO- och OHSAS-standarderna.